inta-ruskule-31b42137

KOUČINGS VADĪTĀJIEM UN UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM

Es palīdzu vadītājiem un speciālistiem apzināt un attīstīt personīgo efektivitāti, lai sasniegtu individuālos un biznesa mērķus.

Individuālās izaugsmes sesijas ir vairākas 1-1,5 stundu garas tikšanās reizes, ar mērķi veicināt darbinieku individuālo un profesionālo izaugsmi caur to sasniedzot biznesa rezultātus. Izmantojot koučinga metodes, klients definē motivējošu mērķi, izstrādā strukturētu plānu un veic mērķtiecīgas darbības rezultāta sasniegšanai. Metode vērsta uz personīgo izaugsmi, sava potenciāla paaugstināšanu, darbinieku individuālās efektivitātes veicināšanu un stipro pušu veiksmīgāku pielietošanu, izdegšanas risku mazināšanu, darbu ar iekšējām bailēm un neticību, ierobežojošo uzskatu mazināšanu.

Kad "uzplaukst" darbinieks, "uzplaukst" arī uzņēmums!

KĀDOS JAUTĀJUMOS VARU SNIEGT ATBALSTU

 • individuālo attīstības mērķu sasniegšanā;
 • sarežģītu stratēģisku uzdevumu risināšanā un pārmaiņu periodā;
 • paaugstināt individuālo efektivitāti;
 • apzināt izdegšanas cēloņus un strādāt pie to novēršanas;
 • veidot jaunus ieradumus domāšanā un rīcībā;
 • attīstīt spējas, kuras var attīstīt, un efektīvāk pielietot kompetences, kas palīdz sasniegt rezultātu.

IEGUVUMI NO KOUČINGA

 • ļauj paskatīties uz esošo situāciju plašāk, kas dos iespēju ieraudzīt alternatīvus risinājumus;
 • trenē jaunas prasmes, izejot no individuālās attīstības stratēģijas;
 • atrod motivāciju darīt, kas ļauj pārsniegt sākotnēji uzstādītos mērķus;
 • pateicoties rezultatīvām darbībām paaugstinās pašvērtējums;
 • attīsta personīgo līderību;
 • attīsta emocionālo inteliģenci, veicina apzinātību;
 • palīdz uzlabot komunikāciju un savstarpējās attiecības komandā vai ar konkrētu personu.

SAZINĀTIES

Uzlabo biznesa rezultātus

caur darbinieku personīgo izaugsmi un savstarpējo sadarbību.

Koučs nevar palīdzēt

cilvēkam, kurš neprot vai nevēlas uzņemties atbildību par savu dzīvi, lēmumiem un rīcību. Vienīgais šķērslis, kas neļauj gūt labumu no koučinga ir, ka trūkst spēcīgas vēlmes un reāla nodoma mainīties un mainīt savu dzīvi. 

ICF Credential and Standarts ACC Inta Ruskule

Certificate - High Performance Team Coaching Inta Ruskule

Atsauksme - Antra Kliemane HR Professional

Man ir liels prieks, ka ir krustojušies mūsu ceļi un ir bijusi lieliska iespēja sadarboties gan atlases, gan koučinga sakarā. Intu kā profesionāli šīs abas jomas tikai papildina, ļaujot iedziļināties katra klienta vajadzībās un specifikā. Intas vadītajās koučinga sesijās sapratu, kas man ir būtisks. Pie tām atziņām, kurām nonācu sesijas laikā, turpinu piedomāt un attīstīt arī šobrīd, lai saglabātu labsajūtu gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē. Paldies, Inta!

Verification: 762ca2c502fa4253