inta-ruskule-31b42137
Pēdējos gados fokusējos uz individuālu darbu ar cilvēkiem, kas saistīts ar sevis izzināšanu un iepazīšanu, domāšanas un uzvedības programmu apzināšanos un maiņu, lai sasniegtu jaunus mērķus un mainītu dzīves kvalitāti.  Strādāju ar vadītājiem un speciālistiem - sadarbībā ar uzņēmumiem, kā arī individuāli.  Strādāju ar ikvienu, kurš vēlas savus sapņus pārvērst realitātē, vēlas attīstīties un dzīvot saskaņā ar sevi. 

Manas stiprās puses individuālās izaugsmes sesijās - darbs ar domāšanas ieradumiem un uzskatiem. Palīdzu ieraudzīt sasniegumus, stiprās puses un noteikt izaugsmes jomas.  

Mani vienmēr ir interesējuši un joprojām interesē cilvēki - kas mēs esam, kas mūs vada, kas liek rīkoties tādā vai citādā veidā. Šīs intereses vadīta ieguvu izglītību psiholoģijā un profesionālo darbību saistīju ar personāla vadību. Ilgstoši strādājot personāla atlases un attīstības jomā, redzu iespēju cilvēkiem efektīvāk izmanto savas spējas, darot to, kas interesē un izdodas vislabāk.  Izaugsmes veicināšanas praksēm, (kā, piemēram, koučings)  ir būtiska loma attīstībā – tās veicina cilvēkos pašvirzītu mācīšanos, atbildības uzņemšanos, rada pozitīvu radošo vidi un sekmē darbinieku un uzņēmuma attīstību kopumā.  

Mana misija ir pašizaugsme - caur to izzinot un mācot cilvēkiem būt saskaņā ar sevi.

2022. gadā iegūts Starptautiskās koučinga federācijas (ICF) profesionālās akreditācijas ACC sertifikāts. Vairāk kā 200 individuālās koučinga prakses stundas. 

Iegūts maģistra grāds cilvēku resursu vadībā pēc sistēmiskās pieejas un augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā. Vairāk kā 15 gadus specializējos personāla atlases jomā, personāla vadības procesu izstrādē un personāla attīstībā. Izstrādātas un vadītas mācības darbinieku atlasē un novērtēšanā. Pieredze sadarbībā ar dažādu nozaru uzņēmumiem personāla atlases un personāla vadības procesu uzlabošanā.

Sadarbības uzņēmumi: Baltcom, Somi Networks, Vetimpex

"Cilvēks, kurš vārdu NEATLAIDĪBA pieņem par savu personisko lozungu, atklāj, ka "vecā labā neveiksme" galu galā nogurst un dodas prom. Tā nespēj pieveikt neatlaidību."/N.Hills/

SAZINĀTIES

Par mani

Esmu sava ceļa gājēja. Mācos pieņemt notiekošo, atbrīvoties no nevajadzīgā un mainīt to, kas ir manos spēkos. Palīdzu citiem pārmaiņu procesā.

Pārliecības un vērtības

  • Visas atbildes ir cilvēkā pašā
  • Viss ir iespējams. Neiespējamām lietām tikai nepieciešams ilgāks laiks
  • Nav kļūdu un nav pareizu vai nepareizu lēmumu. Ir izvēle un ir izvēles sekas
  • Sadarbībā augstu vērtēju godīgumu, līdzvērtību un cieņu

Aizraušanās un intereses

  • Pētīt un izzināt cilvēka domāšanas procesus un uzvedību, dažādu sistēmu mijiedarbību
  • Lasu grāmatas - piedzīvojumu, fantastikas, izklaidējošas, tomēr biežāk tās, kas liek domāt
  • Pastaigas dabā. Vilina kalni
  • Dziedu korī
  • Man patīk kādu daļu no sajūtām, mirkļiem, noskaņām pārvērst gleznās.  Atsevišķus darbus var apskatīt un iegādāties tepat e-veikalā

ICF Credentials and Standarts ACC Inta Ruskule 2025

Certificate of RKS  Inta Ruskule Kouča ceļš uz profesionalitāti

ACSTH Certificate of Complention, Baltic Coaching Centre, Inta Ruskule

Sertifikāts komandu koučingā - Inta Ruskule

Verification: 762ca2c502fa4253