inta-ruskule-31b42137

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē, kā SIA "Progress promoter", Reģ. Nr. 40203264629 iegūst un apstrādā personas datus, ko klienti iesniedz www.intaruskule.com mājas lapā saistībā ar piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Datu pārzinis iegūst personu identificējošu informāciju, ko Datu subjekts brīvprātīgi iesniedz, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas vai  ar e-pasta starpniecību. Piesakoties konsultācijām vai pakalpojumiem, Datu subjekts norāda vārdu, uzvārdu, kontaktinformācijai - telefona numuru un e-pastu. 

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Datu pārzinis izmanto iegūtos personas datus, lai

  • sazinātos ar personu telefoniski vai rakstiski,
  • sniegtu personai pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
  • sagatavotu un noslēgtu sadarbības vai pakalpojuma līgumu.

Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības, un cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim.

Izmaiņas Privātuma politikā 

Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža www.intaruskule.com 

Verification: 762ca2c502fa4253